In Memoriam: Piet Meessen

/

Geschokt en vol ongeloof bereikte ons het bericht dat op vrijdag 30 Oktober ons bestuurslid, dhr. Piet Meessen na een kort ziekbed is overleden. Piet vervulde bij ons de functie van 2e secretaris en als zodanig bezocht hij regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten die belangrijk waren voor EHC/Heuts. Hij bleef, bescheiden als hij was, vaak op de achtergrond, maar was zeer belangrijk in zijn doen en laten voor de vereniging.

EHC/Heuts verliest met hem een aimabel, gedreven persoon voor wie nooit iets teveel was en die van vele markten thuis was. We zullen hem missen.

Bestuur, leden, sponsoren en supporters wensen zijn zoon Loek en zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

De uitvaart vindt plaats op donderdag 5 November in de grote St. Jan in Hoensbroek, maar ivm de geldende coronamaatregelen zullen alleen genodigden aanwezig kunnen zijn.