Slide background

 

Start en einde lidmaatschap

Alleen leden mogen als speler, trainer, coach of leider deelnemen aan wedstrijden en activiteiten van EHC/Heuts. De leden betalen een contributie die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het lidmaatschap start op het moment van inschrijving. De contributie gaat in op de maand van inschrijving.

Opzeggen kan elk moment en dient uitsluitend per email te gebeuren bij de ledenadministatie. Bij opzegging gedurende het voetbalseizoen (van 1 augustus tot 30 juni) is voor het gehele seizoen de contributie verschuldigd.

Aanmelden of opzeggen kan bij de ledenadministratie: ehc.hoensbroek.leden@gmail.com

Incasso en speciale tarieven

De contributie kan worden voldaan op de volgende manieren:

Via automatische incasso. Dit geschiedt in vier termijnen: september, november, februari en april.
7 Dagen na stornering ontvangt u een eerste herinnering. 7 Dagen hierna volgt een tweede herinnering. Indien 7 dagen hierna de contributie niet is voldaan, wordt het lid uitgesloten van deelname aan alle verenigingsactiviteiten, wedstrijden en trainingen

Betaling per jaar: Het volledige bedrag dient uiterlijk 31 augustus te zijn bijgeschreven op de rekening van EHC/Heuts. Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt dezelfde regeling als hierboven beschreven bij automatische incasso.

Betaling per kwartaal: Het verschuldigde bedrag dient voor het einde van elk kwartaal te zijn bijgeschreven op de rekening van EHC/Heuts. Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt dezelfde regeling als hierboven beschreven bij automatische incasso.

In voorkomende gevallen is het bestuur bevoegd handelend op te treden.

De contributies staan vermeld in het onderstaande overzicht. Ook zijn er enkele speciale tarieven. Indien een gezin drie of meer leden ingeschreven heeft, wordt er vanaf het derde lidmaatschap 50% korting toegepast op de minst betalende(n).

Ereleden, trainers en leiders zijn vrijgesteld van de contributie verplichting.

De contributie tarieven - geldend vanaf 1 januari 2019

JO-7    € 80,-
JO-8    € 125,-
JO-9    € 125,-
JO-10    € 125,-
JO-11    € 125,-
JO-12    € 125,-
JO-13    € 125,-
JO-15    € 145,-
JO-17    € 145,-
JO-19    € 145,-
G-elftal    € 125,-
Senioren    € 190,-
Steunend lid    € 100,-