Slide background

CLUBINFO

 

Start en einde lidmaatschap

Alleen leden mogen als speler, trainer, coach of leider deelnemen aan wedstrijden en activiteiten van EHC/Heuts. De leden betalen een contributie die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het lidmaatschap start op het moment van inschrijving. De contributie gaat in op de maand van inschrijving.

Opzeggen kan elk moment en dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministatie. Bij opzegging gedurende het voetbalseizoen (van 1 augustus tot 30 juni) is voor het gehele seizoen de contributie verschuldigd.

Vragen? Mail naar ehcinformatie@gmail.com

Incasso en speciale tarieven

De contributie wordt geheven via automatische incasso. Dit geschiedt in vier termijnen: september, november, februari en april.

Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten.

De contributies staan vermeld in het onderstaande overzicht. Ook zijn er enkele speciale tarieven. Indien een gezin drie of meer leden ingeschreven heeft, wordt er vanaf het derde lidmaatschap 50% korting toegepast op de minst betalende(n).

Ereleden, trainers en leiders zijn vrijgesteld van de contributie verplichting.

De contributie tarieven - geldend vanaf 1 augustus 2013

Bambino’s € 70,-
F-jeugd € 115,-
E-jeugd € 115,-
D-jeugd € 115,-
C-jeugd € 135,-
B-jeugd € 135,-
A-jeugd € 135,-
G-elftal € 105,-
Senioren € 170,-
Veteranen € 110,-
Niet voetballende leden € 90,-