Correcte foto op je spelerspas.

/

Iedereen die actief deelneemt aan het voetbalspel, heeft een digitale spelerspas. Hierop dient een recente, duidelijke en correcte foto te staan. Zorg daarom dat je als spelend lid uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto hebt. Dit geldt voor alle veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

Let op!  Heb je geen of geen correcte foto op je spelerspas, mag je niet spelen.

Dus:  NIET ZO:                                                        MAAR ZO: