Terug van weggeweest: Club van 50

/

De meeste leden kunnen zich de volgende vraag nog wel herinneren: Doe je dit jaar ook weer mee met de club van 50?                        Aan het begin van het seizoen wist je wat er gebeurde als Ton de Groot op je afkwam, je werd gevraagd. En meestal liet Ton het niet bij 1 keer vragen, maar hield hij vol tot je uiteindelijk duidelijk ja of nee zei.

De club van 50 was bedoeld om de club een klein financieel steuntje in de rug te geven en stiekem vond je het best wel leuk om je naam terug te vinden op het bord in de kantine. Helaas is er de laatste jaren de klad in gekomen, maar enkele mensen hebben nu toch het initiatief genomen om de club van 50 nieuw leven in te blazen.

Vanaf 1 Januari 2020 kun je lid worden door een bijdrage van €50,– (meer mag ook natuurlijk) De eerste sponsoren hebben zich al aangemeld , waaronder:

Rolf de Jong
Karel Bauling
Piet van ’t Hoofd
Kees van Tilburg
Marcel Dibbets
Ben Vlieger
Hans van Tussenbroek
Ralf Thissen
En nog vele meer.

Iedereen die de club een warm hart toe draagt is van harte welkom en kan zich aanmelden bij:

Piet van ’t Hoofd:  Betsie.vanthoofd@home.nl